Vertinimo anketa

AMBULATORINIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ VERTINIMO ANKETA

AMBULATORINIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ VERTINIMO ANKETA

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų,
teikiančių ambulatorines asmens
sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos
kokybės ir efektyvumo vertinimo
rodiklių sąrašo 2 priedas

Gerb. Paciente (Paciento atstove),
Dėkojame, kad pasirinkote mūsų gydymo įstaigą.

Mes nuolat siekiame gerinti teikiamų paslaugų kokybę, teikti pacientų lūkesčius atitinkančias sveikatos priežiūros paslaugas, lodei Jūsų nuomone mums labai svarbi. Maloniai prašytume užpildyti Šią anketą. Anketa anonimine. Jūsų atsakymai bus analizuojami tik apibendrintos statistikos tikslu, todėl neturės jokios įtakos Jūsų (Jūsų atstovaujamo paciento) tolesniems santykiams su mūsų gydymo įstaigos personalu.

Jūsų (Jūsų atstovaujamo paciento) lytis *
Jūsų (Jūsų atstovaujamo paciento) socialinė padėtis *
Kaip vertinate mūsų gydymo įstaigos registratūros darbą? *
Kaip vertinate mūsų gydymo įstaigos slaugytojų darbą? *
Kaip vertinate mūsų gydymo įstaigos gydytojų darbą? *
Įvertinkite, ar suteikta informacija apie Jūsų ligą ir tolesnį gydymą buvo aiški, ar jos suteikta pakankamai? *
Ar rekomenduotumėte savo draugams ir pažįstamiems pasirinkti mūsų gydymo įstaigą? *
10 - (labai gerai) 1 - (labai blogai)