Prisirašymas

Lengvai tapkite mūsų dalimi

Asmenų prisirašymas prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos

Kiekvienas asmuo gali laisvai pasirinkti arčiausiai jo gyvenamosios vietos esančią arba jam patogiau pasiekiamą PASPĮ. Pakeisti PASPĮ galima ne anksčiau kaip po šešių mėnesių nuo prisirašymo. Apribojimas netaikomas asmenims, atvykusiems mokytis į stacionarinę mokymosi įstaigą arba grįžusiems į nuolatinę gyvenamąją vietą baigus mokslus.

Pasirinkite Jums patogiausią metodą ir lengvai prisirašykite į mūsų kliniką.