Paslaugos

Platus teikiamų paslaugų pasirinkimas

Gydytojų iškvietimas į namus

Teikiamos šeimos gydytojo paslaugos pacientų namuose.

 • Pacientas ar globėjai, pageidaujantys išsikviesti šeimos gydytoją į namus, privalo telefonu susisiekti su klinikos registratūros darbuotoju ir nurodyti iškvietimo priežastį.
 • Gydytojo iškvietimai į namus registruojami nuo 8:00 val. iki 12:00 val. darbo dienomis tiesiogiai kreipiantis sergančiojo artimiesiems į registratūrą.
 • Gydytojo iškvietimai į namus taip pat registruojami telefonais:

+370 679 72442
+370 (46) 381 838

 • Šeimos gydytojas lanko namuose prie jo prisirašiusius klinikos pacientus
 • Kviečiant šeimos gydytoją į namus nepilnamečiam vaikui, namuose turi būti jo tėvai arba globėjai.
 • Jei reikalinga neatidėliotina pagalba, kviečiama greitoji medicinos pagalba.

 

Primename, kad paslaugos namuose teikiamos:

 • naujagimiams, gavus informaciją apie jų išvykimą iš gimdymo namų ir atvykimą į namus, jei jų namuose neaplankė slaugytojas ar akušeris, Vaikų sveikatos tikrinimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatyta tvarka;
 • sergantiems vaikams iki 1 metų amžiaus,
 • vaikams, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis;
 • asmenims, kuriems yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis arba specialusis nuolatinės slaugos poreikis;
 • pacientams, kuriems ūmiai sutriko judėjimo funkcija (negali savarankiškai judėti);
 • pacientams, kuriems karščiavimo metu atsirado naujų odos bėrimų;
 • pacientams, kuriems pakilo aukštesnė kaip 38,5 0 C temperatūra ir kurios neveikia temperatūrą mažinantys vaistai.
 • Visais atvejai apie būtinybę teikti paslaugas namuose sprendžia gydantis gydytojas.
 • Pacientai gydytojus į namus turi kviesti pagrįstai, motyvuotai, kai tikrai patys dėl sveikatos būklės negali atvykti į gydymo įstaigą ar jų atvykimas kelia pavojų pacientų ar aplinkinių sveikatai ar gyvybei.
 • Vizitas į namus gali būti planinis, numatytas gydytojo ar bendrosios praktikos slaugytojai perdavus poreikį gydytojui lankyti pacientą namuose. Planine tvarka paciento lankymo namuose datą ir laiką nustato pats gydytojas, tačiau visais atvejais vizitą į namus gydytojas atlieka pagal numatytas darbo valandas darbo grafike.
 • Kitais atvejais gydytojas vyksta pas pacientą tik po gydytojo konsultacijos telefonu.
 • Nesant būtinybės teikti paslaugas namuose, pacientas priimamas pas gydytoją įstaigoje.
 • Iškvietimai į namus skubos tvarka neregistruojami. Prireikus skubios, neatidėliotinos medicinos pagalbos, pacientui rekomenduojama kviestis Greitąją medicinos pagalbą.