Paslaugos
Gydytojų iškvietimas į namus

Iškvietimai į namus registruojami telefonais:
8-46-381838  ir 867972442
iki 12 valandos